Problemlösning

När vi arbetar med problemlösning så försöker vi att arbeta efter ”Three part lesson” (trestegslektionen). Lektionen inleds då med att vår lärare presenterar en aktivitet som leder våra tankar på rätt spår inför huvuduppgiften. Efter denna presentation får vi en problemlösningsuppgift som oftast har många tänkbara svar. Vi löser sedan uppgiften gruppvis med hjälp av olika strategier.