Laborationer

Det är viktigt att förstå matematik. Vi använder därför mycket laborativt material när vi ska lära oss nya saker. På så sätt skapar vi lättare förståelse. På denna sida kommer vi presentera en del av de laborationer som vi gör tillsammans i klassrummet.